Var används Stringo?

The original vehicle mover

Fordonsflyttaren Stringo används för närvarande inom många områden och för många olika typer av aktiviteter. Den gemensamma nämnaren är behovet av att flytta bilar effektivt, enkelt och säkert. Nedan visas ett urval av områden där Stringo blivit ett mycket populärt hjälpmedel. 

 

 

Bilar måste ofta förvaras i utsläppslaboratorier med en jämn temperatur under minst 12 timmar före ett prov. Motorn från inte startas förrän bilen har placerats i testcellen. Bilen är förankrad i en bädd för bromsprov, en så kallad dynamometer, där alla drivhjul lastas samtidigt. Under tiden bilen är i testcellen mäts utsläpp, slitage, bränsleförbrukning, värme, med mera. När bilen har testats måste den flyttas ut från testcellen och då är det återigen viktigt att motorn inte startas. I vissa fall måste motorn också plockas isär för mätning. Stringo används för att transportera bilen till och från dynamometern. Nya komponenter och idéer testas på forsknings- och utvecklingsavdelningar. I de flesta fall får inte bilar startas eller köras på avdelningarna, det finns därför ett stort behov av fordonsflyttare.

Nya bilmodeller tillverkas vanligtvis av lera. Lermodellerna är ofta konstruerade på en ram med icke-roterande hjul. Modellerna är väldigt dyra, känsliga och tunga. De kan väga upp till fem ton och är därför mycket svårhanterliga. Men med hjälp av en Stringo kan de flyttas smidigt och utan risk för att de skadas.

Fordon som inte startar i slutet av en monteringslina kan lätt skapa problem. De måste snabbt flyttas för att undvika onödiga stopp i produktionen och transporteras iväg för reparation. Med en Stringo till hands går det snabbt att flytta en bil som inte startar.

Center för krocktester prövar bilens säkerhet. Det görs ofta med hjälp av särskilda testexemplar som är utrustade med sensorer och utrustning för videoinspelning. Efter avslutade krocktester kan bilarna inte köras. Tack vare en Stringo som utvecklats speciellt för att transportera krockskadade bilar, är det enkelt att flytta även demolerade bilar.

Bilmuseer hanterar ofta extremt värdefulla bilar. När dessa högt värderade fordon måste flyttas är det av yttersta vikt att transporten sker utan risk för att objektet skadas. Tack vare sin unika design, är Stringo ett välkommet hjälpmedel som möjliggör en säker transport av dessa bilar.

Genom att använda Stringo i biltillverkarnas målerier underlättas arbetet med att flytta på nymålade bilar eller bilar täckta med maskeringspapper. Bilen flyttas enkelt utan att karossen vidrörs och utan risk för skador.

Stringo används för att snabbt och effektivt transportera bilar från parkering till verkstaden där de ska repareras och genomgå underhåll. Detta sparar på de anställdas ryggar eftersom fysisk styrka inte längre är nödvändigt, samtidigt förbättras arbetsmiljön väsentligt tack vare minskade utsläpp.

Polisen använder Stringo inom många områden, alltifrån att magasinera konfiskerade fordon till att flytta på och magasinera fordon som utgör någon form av bevis eller bilar som använts vid brott, hantering av kriminaltekniska fordon innan tester, med mera. Stringo är ett ovärderligt verktyg inom det kriminaltekniska området eftersom man minimerar risken att förvanska DNA, förstöra fingeravtryck eller andra bevis på eller i fordonet.

Har du frågor och behöver hjälp?

kontakta oss

Våra produkter

Move vehicles safely and efficiently with premium machines designed for your daily challenges.

DuoMover-3

Stringo DuoMover

Behöver du en lösning för att flytta fordon med din Stringo Vehicle Mover när alla fyra hjulen är låsta? Nu är den äntligen här. Stringo DuoMover gör att du på ett säkert, enkelt och effektivt sätt flyttar fordon med alla fyra hjulen låsta. 

Stringo+

Stringo PLUS has all the advantages of a regular Stringo, PLUS next-level features. Available in two designs.