News

Stringos vd belönas med utmärkelsen Norrlandsbjörnen

Nina Thelin, vd på Stringo, har tilldelats årets Norrlandsbjörn, en av Norrlands mest respekterade utmärkelser, som ges till personer som utfört särskilt betydelsefulla insatser för regionen.  

Utmärkelsen ges till personer som bidragit till att driva Norrlands utveckling framåt inom näringsliv, högre utbildning, infrastruktur, kultur eller tillväxt och arbetsmarknad. Den är en av regionens äldsta hedersbelöningar och har sedan 1953 uppmärksammat företagsledare som gjort förtjänstfulla insatser inom de fyra Norrlandslänen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. 

Norrlandsförbundets motivering lyder:  
”Nina Thelin har genom starkt ledarskap utvecklat Stringo till ett framgångsrikt företag inom verkstadsindustrin. Nina Thelin tilldelas Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län 2021.”  

Självklart blir jag väldigt hedrad över att bli vald till detta. Jag uppskattar verkligen att Norrlandsförbundet sett det jobb vi gör på Stringo. Utmärkelsen speglar på ett positivt sätt organisationen som helhet, kollegor och samarbetspartners som presterar varje dag. Och mer än något annat säger det något om de värderingar som driver vårt företag framåt. Det är med ödmjukhet jag ser hur våra djupa familjevärderingar och vår respekt för kunderna har spridit sig över världen, säger Nina Thelin.   

Läs mer om Norrlandsförbundet här och om Stringos historia här